6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA
ŞİRKETİMİZE YAPILACAK BAŞVURULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVK Kanunu) 11’inci maddesinde ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini veri sorumlusu olan TEK YILDIZ YEMEKÇİLİK’e yapılacak başvuruların aşağıdaki yöntemlerle Tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede yazılı olarak Şirketimize yapılacak başvurular, aşağıda örnek formatı verilen Başvuru Formu’nun doldurulup, imzalandıktan sonra çıktısı alınarak başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile, Noter vasıtasıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza, kayıtlı elektronik posta adresi veya Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta ile iletilebilecektir. Talebinizin değerlendirilmesi kapsamında ek bilgiye ihtiyaç duyulması halinde sizinle iletişim kurulabilecektir.

Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak olup, ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edilebilecektir.

Aşağıda, başvuruların ne şekilde Tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi Şirketin İletişim Bilgileri Açıklamalar
Şahsen Başvuru Yeşiltepe Mah. 41.Sk Modern Sanayi Sitesi
No:32 Dörtyol-SAKARYA
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu
Kapsamında Bilgi Talebi”
yazılacaktır.
Noter Vasıtasıyla Tebligat
Kayıtlı Elektronik Posta
(KEP) Yoluyla
aliyildiz@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına
“Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Kapsamında Bilgi
Talebi” yazılacaktır.
Elektronik Posta Yoluyla info@tekyildizyemek.com
Telefon 0264 291 3873 Sadece ön bilgi almak için
kullanılabilecektir. Telefonda
kişisel verilerle ilgili bilgi
verilmemektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince,
talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır.
Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamda
Tarafınıza ulaştırılacaktır.
1
TEK YILDIZ YEMEKÇİLİK-Ali YILDIZ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU
A. BAŞVURU SAHİBİ İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ad Soyad: :
TC Kimlik Numarası: :
Telefon Numarası: :
E-Posta: :
Adres: :

B. LÜTFEN ŞİRKETİMİZ İLE OLAN İLİŞKİNİZİ BELİRTİNİZ (Müşteri, çalışan adayı,
çalışan, eski çalışan, tedarikçi, üçüncü taraf firma çalışanı vb.)

☐ Müşteri
☐ Hizmet Sağlayıcı/Tedarikçi
☐ Çalışan
☐ Diğer:
……………………………………………………
……………………………………………………
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz;
Birim:………………….…………………………………………………………
Konu:………………………………..…………………………………….……………...……………
………………………………………………………………………………………………………..

Çalışan Adayı
…………………………………………………………
Üçüncü Taraf Firma Çalışanıyım
(Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini
belirtiniz.)
……………………………………………………………
Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar:
………………………………………….
Diğer:
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………


2
LÜTFEN KVKK KAPSAMINDAKİ TALEBİNİZİ DETAYLI OLARAK BELİRTİNİZ:
…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….……….......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………..…………………..…………….……………………………….…………….……………………………….………......
……………………………….……………………………………………………………………… ……………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….………......
…………………………………………………………………………………………………………… …………….……………………………….………......

D. LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERECEĞİMİZ YANITIN TARAFINIZA BİLDİRİLME
YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:
Adresime gönderilmesini istiyorum.
E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
KEP adresime gönderilmesini istiyorum.
Elden teslim almak istiyorum.

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için düzenlenmiştir. Hukuka aykırı veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz, kimlik tespitine yönelik bilgi talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
Başvuru Sahibi İmza :